Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2806 EHLb1 Nižší středně pokročilí B

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 2806
Den a čas výuky: Po 9:00 – 10:30 (2 x 45 min.)
Časové období: 10. 9. 2018 - 28. 1. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 600 Kč
Popis:

Kurz plynule navazuje na úroveň Nižší středně pokročilí - EHLa. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá přechodu úrovní A2/B1 Elemetary/ Lower-Intermediate.
Učebnice English File 3rd edition Pre-intermediate Multipack B, 7. - 9.lekce, (OUP)

Požadavky: Aktivní základní znalost přítomného, minulého a budoucího času. Pasivní základní znalost předpřítomného času. Schopnost komunikace v jednoduchých větách o základních tématech tématech (počasí, rodina, hoby, běžné denní činnosti, orientace ve městě, nakupování, zážitky z dovolené ap.).

Náplň kurzu: Způsobová slovesa muset/ nemuset/ smět/ nesmět/ možná/ měl by. Základy podmínkových souvětí, trpný rod. Seznámení s frázovými slovesy. Rozšířená slovní zásoba (předložky pro místo, výrazy pro množství, oblečení, slovesa). Funkční jazyk (nakupování, u lékaře, telefonování), psaní emailů.

Materiály: English File 3rd edition Pre-intermediate Multipack B, 7. - 9.lekce, (OUP)