Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2807 SHLa1 Nižší středně pokročilí A

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 2807
Den a čas výuky: Po 10:45 – 12:15 (2 x 45 min.)
Časové období: 10. 9. 2018 - 28. 1. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 600 Kč
Popis:

Kurz navazuje na úroveň začátečníci SHE. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá přechodu úrovní A2/ B1.

Učebnice Aventura 2, lekce 1 - 3

Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, srovnávání, vazba ir a+infinitiv (blízká budoucnost), rozkazovací způsob kladný a záporný pro 2.osobu j.č., minulý čas jednoduchý – Pretérito Indefinido.

Komunikace: rodina, popis osob, zájmy, záliby, volný čas, popsat svůj běžný den, cestu, dům, město, nákup potravin, objednání v restauraci, množství a cena potravin, druhy obchodů, vyprávět o svých zážitcích a cestách v minulém čase.

Náplň kurzu: Rozkazovací způsob pro vykání, sloveso estar + přídavné jméno, předložky para y por, spojky pero a sino, předmět přímý a nepřímý, vazba estar + gerundium, sloveso estar + přídavné jméno.

Komunikace: popsat hotel a hotelové služby, příprava cesty, rezervace ubytování, dávat pokyny a rady, nakupování oblečení, nákup přes internet, životní prostředí, vyjádřit svůj názor, souhlas a nesouhlas, popsat pocity a nálady.

Materiály: Aventura 2, lekce 2 - 3