Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2811 SHIa1 Středně pokročilí A

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 2811
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2 x 45 min.)
Časové období: 17. 9. 2018 - 4. 2. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 800 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro středně pokročilé, který navazuje na kurz SHLb. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni B1.

Požadavky: Používání minulých časů – Pretérito Indefinido, Imperfecto, rozkazovací způsob kladný a záporný, gerundium, vazba ir a+infinitiv, předmět přímý a nepřímý.

Náplň kurzu: Budoucí čas- futuro imperfecto, podmínkové souvětí, časová souslednost, použití subjunktivu pro vyjádření možnosti, časové věty.

Komunikace: vyjádřit plány a říci, co se stane a uděláte za určitých podmínek, vyjádřit názor na informaci, hovořit o budoucích, na sobě časově závislých dějích, hovořit o vzdělávacích systémech a studentském životě.

Materiály: Aventura 3, lekce 8, 9