Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2813 DHLb1 Nižší středně pokročilí B

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 2813
Den a čas výuky: Út 18:45 – 20:15 (2 x 45 min.)
Časové období: 18. 9. 2018 - 5. 2. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 2 000 Kč
Popis:

Kurz plynule navazuje na kurz DHLa2 - Nižší středně pokročilí. Výuka probíhá 1xtýdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Nižší středně pokročilí.


Požadavky: Tvoření přítomného, minulého a budoucího času, skloňování podstatných a přídavných jmen, základní druhy vedlejších vět, tvoření trpného rodu v přítomném čase, stupňování příslovcí a příd. jmen, infinitv s "zu".

Náplň kurzu: Doplnění předložek spojených s určením místa, vedlejší věta po spojce "deshalb", skloňování přídavných a tvoření přídavných jmen, nepřímé otázky, podmiňovací způsob, slovosled po spojkách ve vedlejších a hlavních větách - opakování. Tématická slovní zásoba – počasí, cestování, peníze, životní příběhy.

Materiály: Schritte International 4 Kursbuch+Arbeitsbuch mit CD-ROM, Glossar XXL