Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2814 EK7P 7. třída, 12-13 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K7 - 7. třída
Číslo kurzu: 2814
Den a čas výuky: Po 14:35 – 15:35 (1 x 60 min.)
Časové období: 10. 9. 2018 - 28. 1. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 9 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 7.třídu
Požadavky: Vazba there is/ Are, zájmena who, when, where, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas, much x many, can x can´t.
Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Porozumění pokynům učitele

Náplň kurzu: Minulý čas slovesa být, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves - oznamovací způsob. Předložky času. Školní předměty, vzhled, doprava, volnočasové aktivity.
Vyprávění v minulosti, budoucí plány, vyjádření souhlasu a nesouhlasu.
Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Učebnice: Your Space 2 SB, l. 1 -4, CUP