Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2818 ETLa1 Nižší středně pokročilí A

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 2818
Den a čas výuky: Út 10:45 – 12:15 (2 x 45 min.)
Časové období: 18. 9. 2018 - 5. 2. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 2 000 Kč
Popis:

První pololetí procvičovacího kurzu pro nižší středně pokročilé. Procvičuje a doplňuje znalosti z řádného kurz Nižší středně pokročilí . Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Lower-Intermediate.
Učebnice Empower Pre-i A, l. 5 - 6, CUP

PožadavkyPřítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Běžná slovní zásoba.Náplň kurzuAktivní procvičení látky z předcházejícího kurzu (přítomný, minulý, budoucí čas (will × going to), Základy předpřítomného času, modální slovesa (should, have to). Tématické oblasti: práce, vzhled, nakupování
Důraz na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Důraz na procvičování společenských funkcí jazyka (omluva, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, pozvání, rady, domlouvání schůzek aj.), rozvoj slovní zásoby.

Materiály: Učebnice Empower Pre-i A, l. 5 - 6, CUP