Detail jazykového kurzu


Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 2852
Den a čas výuky: Čt 9:00 – 10:30 (2 x 45 min.)
Časové období: 20. 9. 2018 - 24. 1. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 750 Kč
Popis:

Kurz navazuje na úroveň Středně pokročilí a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Vyšší středně pokročilí. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Tento kurz je vhodné kombinovat s konverzačním kurzem na stejné úrovni (ECI). Dle CEF odpovídá úrovni B1+ Intermediate.

Požadavky: Studenti rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování. Umí popsat zážitky a události a stručně vysvětlit a zdůvodnit svoje názory a plány.Náplň kurzuDůraz kladen na zdokonalení komunikačních dovedností, zlepšení výslovnosti, rozšíření slovní zásoby (synonyma, frázová slovesa, hádání významu z kontextu, kolokace) a společenských frází (projevení zájmu, poskytnutí rady, vyjádření souhlasu a nesouhlasu aj.).
Gramatika: přítomný čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, minulé časy, podmětné a předmětné otázky.


Tématické okruhy: práce, technologie, vztahy, rodina, frázová slovesa. Vyjádření názorů, souhlas a nesouhlas, přijímání a odmítání návrhů.

Učebnice Empower Intermediate A l. 2 -3, CUP