Detail jazykového kurzu


Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 2853
Den a čas výuky: Čt 10:45 – 12:15 (2 x 45 min.)
Časové období: 20. 9. 2018 - 24. 1. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 750 Kč
Popis:

Kurz plynule navazuje na úroveň Mírně pokročilí EHL2. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Intermediate.


Požadavky: Aktivní znalost přítomného, minulého a budoucího času, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy tvorby předpřítomného.
Schopnost se jednoduše domluvit se ve všech běžných situacích.

Náplň kurzu: Průběhové formy základních gram. časů,předpřítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa can, may, must a jejich opisné tvary. Rozvoj slovní zásoby (jídlo, sport, povahové rysy, peníze, doprava, vzhled aj). Funkční jazyk (seznamování, žádosti a povolení, komunikace v zaměstnání aj).

Materiály: English File 3rd edition Intermediate, Multipack A, 1.-3.lekce, (OUP)