Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2854 EHUa1 Vyšší středně pokročilí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B2 - Vyšší středně pokročilí
Číslo kurzu: 2854
Den a čas výuky: Čt 9:00 – 10:30 (2 x 45 min.)
Časové období: 20. 9. 2018 - 5. 2. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 850 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti získané na úrovni řádného kurzu Vyšší středně pokročilí - B2 (EHU). Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Tento kurz je vhodné kombinovat s konverzačním kurzem na stejné úrovni (ECU). Dle CEF odpovídá úrovni B2 Upper Intermediate.

Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa a jejich opisné tvary, časové věty, vazba sloves s infinitivem/gerundiem, podmínková souvětí, předminulý čas, časová souslednost, frázová slovesa.Náplň kurzuGramatika: přací věty, budoucí časy, modální slovesa, podmínkové věty.
Slovní zásoba: politika, životní styl a životní prostředí, zdraví aj
Důraz na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Důraz na procvičování společenských funkcí jazyka (prezentace názorů, argumentace aj.)

Materiály: English File 3rd Upper -intermediate Multipack A, lekce 1 - 3