Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2860 EK4P 4. třída, 9 - 10 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K4 - 4. třída
Číslo kurzu: 2860
Den a čas výuky: Čt 14:35 – 15:35 (1 x 60 min.)
Časové období: 20. 9. 2018 - 24. 1. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 1 350 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ 3. třída


Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.


Požadavky: Základní slovní zásoba (barvy, zvířata, jídlo, číslovky, oblečení), jednoduché věty se slovesy mít, být, přídavná jména, there is/are, představování, základy čtení a psaní.

Náplň kurzu: Hobby, zvířata, sport, čísla 20 - 100, jídlo. Přítomný prostá čas, slovesa mít rád a moci.
Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Materiály:  Tiger Time 3, l. 1 - 4, Macmillan