Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2861 EK9P 9. třída, 14 - 15 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K9 - 9. třída
Číslo kurzu: 2861
Den a čas výuky: Čt 15:45 – 16:45 (1 x 60 min.)
Časové období: 20. 9. 2018 - 24. 1. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 1 350 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ pro 8.tř.

Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa

Náplň kurzu: Minulý čas prostý, minulý čas průběhový. Budoucí čas will x going to. Základy předpřítomného času.
Doprava, prázdniny, příroda, technologie. Vyprávění příběhů, různé společenské funkce jazyka.
Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Materiály: Your Space 3 SB + WB, l. 5 - 6, CUP