Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2862 EK6P 6. třída, 11 - 12 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K6 - 6. třída
Číslo kurzu: 2862
Den a čas výuky: St 14:35 – 15:35 (1 x 60 min.)
Časové období: 12. 9. 2018 - 23. 1. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 1 300 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ - 5. třída


Požadavky: Sloveso být, mít, vazba there is/are, základy přítomného času
Číslovky 1 - 100, dny v týdnu, barvy, rodina. Porozumění běžným pokynům učitele.

Náplň kurzu: Přítomný čas, tvorba otázek a záporů, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena. Dny v týdnu, měsíce, národnosti, dům a nábytek, povaha a vzhled. Představování, zdravení, základní údaje o sobě.
Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Materiály:  Učebnice Your Space 1 SB, l. 1 - 4, CUP