Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2863 EK8P 8. třída, 13 - 14 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K8 - 8. třída
Číslo kurzu: 2863
Den a čas výuky: St 15:45 – 16:45 (1 x 60 min.)
Časové období: 12. 9. 2018 - 23. 1. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 1 300 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ 7. tř.

Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa.

Náplň kurzu: Minulý čas prostý, minulý čas průběhový. Budoucí čas will x going to.
Doprava, prázdniny, příroda. Vyprávění příběhů, různé společenské funkce jazyka.
Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.


Materiály: Učebnice Your Space 3 SB, WB, l. 1 - 3, CUP