Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 2864 EK3P 3. třída, 8 - 9 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K3 - 3. třída
Číslo kurzu: 2864
Den a čas výuky: Po 13:25 – 14:25 (1 x 60 min.)
Časové období: 10. 9. 2018 - 28. 1. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. 

Požadavky: Představování, zdravení, základy čtení a psaní, porozumění základním pokynům učitele.
čísla 1-20, barvy, dny v týdnu, předměty ve třídě. základní slovesa (play, speak, sing ...)

Náplň kurzu: Dům - místnosti a nábytek, zvířata, oblečení, roční období. Věty se slovesy být a mít.
Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Materiály: Učebnice Tiger Time 2,l. 1 - 3, Macmilla