Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3096 DHE2 Falešní začátečníci

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3096
Den a čas výuky: Po 18:45 – 20:15 (2 x 45 min.)
Časové období: 4. 2. 2019 - 17. 6. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 2 900 Kč
Popis:

Kurz je určen pro chronické/falešné začátečníky a plynule navazuje na úroveň Starter - DHS. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2 Elementary.

Požadavky: Časování sloves v přítomném čase, slovosled v německé větě, zápor, 1. a 4.pád podstatných jmen, způsobová slovesa „können“, „wollen“, tvoření perfekta.

Náplň kurzu: Užití a tvorba préterita, časové předložky, způsobová slovesa „müssen“, „dürfen“, „sollen“, přivlastňovací zájmena, stupňování příslovcí, skloňování osobních zájmen, zdvořilostní fráze „würde“, „könnte“. Tématická slovní zásoba – práce a zaměstnání, cestování, zdraví, společenské fráze, oblečení, svátky.

Materiály: Schritte International 2 Kursbuch+Arbeitsbuch mit CD-ROM, Glossar XXL