Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3115 ETIb2 - Středně pokročilí 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3115
Den a čas výuky: Út 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 12. 2. 2019 - 18. 6. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 1 100 Kč
Popis:


2. pololetí kurzu procvičovacího kurzu pro středně pokročilé. Kurz je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Vyšší středně pokročilí. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1+ Intermediate


Požadavky: Studenti rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování. Umí popsat zážitky a události a stručně vysvětlit a zdůvodnit svoje názory a plány.Náplň kurzuStupňování, podmínka reálná a nereálná, vazba used to. Pracovní prostředí, povaha, vzhled, frázová slovesa.
Důraz kladen na zdokonalení komunikačních dovedností, zlepšení výslovnosti, rozšíření slovní zásoby (synonyma, frázová slovesa, hádání významu z kontextu, kolokace) a společenských frází (projevení zájmu, poskytnutí rady, vyjádření souhlasu a nesouhlasu aj.)

Materiály: Empower Intermediate Combo B, l. 8 - 10, CUP