Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3118 DTLa2 - Nižší středně pokročilí 2

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3118
Den a čas výuky: Út 17:00 – 18:30 (2 x 45 min.)
Časové období: 12. 2. 2019 - 18. 6. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 3 050 Kč
Popis:

2.pololetí kurzu úrovně Nižší středně pokročilí - B1. Kurz je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí.

Požadavky: Přítomný čas, minulý čas - préteritum slovesa "sein" a "haben", perfektum pravidelných i nepravidelných sloves. Pořadí slov ve větě hlavní a vedlejší.

Náplň kurzu: Aktivní procvičení látky z předcházejícího kurzu (některé typy vedlejších vět, trpný rod, předložky místa.) Tvoření préterita způsobových sloves, nepřímé otázky. Důraz je opět kladen na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Slovní zásoba: média, v hotelu, cestování, počasí...

Materiály: Panorama A2