Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3128 FHE2 - Falešní začátečníci 2

Jazyk: francouzština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3128
Den a čas výuky: St 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 30. 1. 2019 - 19. 6. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 200 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro chronické začátečníky. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni A2. 

Požadavky: Základy výslovnosti
Gramatika: časování pravidelných sloves, rody, jednotné a množné číslo, zápor, nepravidelná slovesa „aller, venir, faire, vouloir, devoir“, ukazovací a přivlastňovací zájmena, minulý čas passé composé.
Základní slovní zásoba: představování, rodina, jídlo, běžné denní činnosti.

Náplň kurzu: -jídlo: zeptat se na cenu a objednat si
-město: zeptat se na cestu a popsat směr.
-dům, místnosti a nábytek:
-minulý čas: co jste dělali o víkendu?
-dovolená a budoucí čas: Co budete dělat o prázdninách?
-denní činnosti,hodiny a opakování přitomního času
-počasí: jaké je počasí?

Materiály: Connexions 1 - lekce 10 - 12