Detail jazykového kurzu


Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A1 - Starter (úplní začátečníci)
Číslo kurzu: 3137
Den a čas výuky: Čt 18:45 – 20:15 (2 x 45 min.)
Časové období: 31. 1. 2019 - 13. 6. 2019
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 900 Kč
Aktuální cena: 2 700 Kč
Popis:

Kurz je určen pro úplné začátečníky. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A1 Starter.

Kurz navazuje učivo probrané v 1. pololetí: Základy výslovnosti, slovosled v německé větě (odpověď, otázka, rozkaz), časování sloves v přítomném čase, 1. a 4. pád podstatných jmen, osobní a přivlastňovací zájmena, zápor, množné číslo podstatných jmen. Tématická slovní zásoba – první kontakt, rodina a přátelé, jídlo a pití, bydlení.

Učebnice Schritte 1