Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3140 EK3J 3. třída, 8 - 9 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K3 - 3. třída
Číslo kurzu: 3140
Den a čas výuky: Po 13:25 – 14:25 (1 x 60 min.)
Časové období: 4. 2. 2019 - 17. 6. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 2 050 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu navazující na EKR3P. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.  Učebnice Tiger Time 2, lekce 4 - 6 Macmillan

Požadavky: Představování, zdravení, základy čtení a psaní, porozumění základním pokynům učitele. čísla 1-20, barvy, dny v týdnu, předměty ve třídě. základní slovesa (play, speak, sing ...), zvířátka, oblečení, základní věty se slovesy Být a mít

Náplň: Pojmenování denních čiností a volnočasových aktivit, místa ve městě. Přítomný prostý čas, vazba there is/ are. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.