Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3141 EK7J 7. třída, 12-13 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K7 - 7. třída
Číslo kurzu: 3141
Den a čas výuky: Po 14:35 – 15:35 (1 x 60 min.)
Časové období: 4. 2. 2019 - 17. 6. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 2 050 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu EK7P Učebnice Your Space 2 SB, l. 5 -8, CUP

Požadavky: Vazba there is/ Are, zájmena who, when, where, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas, much x many, can x can´t. Základy minulého času v oznamovacím způsobu. Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Porozumění pokynům učitele.

Náplň: Minulý čas v otázkách a záporech, stupňování přídavných jmen. Slovesa muset, nemuset, měl by, rád by. Pocity, příroda, zvířata, nakupování, TV a počítače. Internet. Reálie Velké Británie. Vyprávění příběhů, plány do budoucna. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.