Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3142 EK6J 6. třída, 11 - 12 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K6 - 6. třída
Číslo kurzu: 3142
Den a čas výuky: St 14:35 – 15:35 (1.0 VH)
Časové období: 30. 1. 2019 - 19. 6. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 200 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu EK6P Učebnice Učebnice Your Space 1 SB, l. 5 - 8, CUP 

Požadavky: Sloveso být, mít, ukazovací a přivlastňovací zájmena, vazba there is/are, přítomný čas prostý , množné číslo podstatných jmen. Dny v týdnu, měsíce, národnosti, dům a nábytek, povaha a vzhled. Představování, zdravení, základní údaje o sobě. 

Náplň: Slovesa muset/ nesmět, mít rád/ nesnášet. Předmětná zájmena. Předložky času. Some x any, much x many.Základy přítomného průběhového času. Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Česká republika a země EU Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.