Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3144 EK4J 4. třída, 9 - 10 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K4 - 4. třída
Číslo kurzu: 3144
Den a čas výuky: Čt 14:35 – 15:35 (1 x 60 min.)
Časové období: 31. 1. 2019 - 13. 6. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 2 050 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu EKR4 Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.  Učebnice Tiger Time 3, lekce 4 - 7, Macmillan

Požadavky: Základní slovní zásoba (barvy, zvířata, jídlo, číslovky, oblečení), jednoduché věty se slovesy mít, být, moci, mít rád,  přídavná jména, there is/are, základy přítomného času, základy čtení a psaní.

Náplň: Běžné denní činnosti, hodiny, hry a sport. Přítomný čas prostý, tvorba otázek a záporů. Základy přítomného průběhového času. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.