Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3145 EK9J 9. třída, 14 - 15 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K9 - 9. třída
Číslo kurzu: 3145
Den a čas výuky: Čt 15:45 – 16:45 (1 x 60 min.)
Časové období: 31. 1. 2019 - 13. 6. 2019
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 2 900 Kč
Aktuální cena: 2 050 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu EK9. Učebnice Your Space 3 SB, WBSB 

Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa.

Náplň: Předpřítomný čas, 1.podmínkové souvětí, will pro sliby a nabídky, tvar had to. Ekologie, festivaly, web, reálie USA a Kanada. Různé společenské funkce jazyka. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.