Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3167 EXL - Týdenní intenzivní kurz pro mírně pokročilé

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Letní
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3167
Den a čas výuky: každý pracovní den 9:00 – 12:00 (3.0 VH) každý pracovní den 13:00 – 15:00 (2.0 VH)
Časové období: 29. 7. 2019 - 2. 8. 2019
Celkem hodin: 25 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Cena: 4 100 Kč
Popis:

Týdenní intenzivní kurz pod vedením českých lektorů. Výuka pondělí až pátek, 9 - 12, 13 - 15:00. Kurz je určen pro ty, kteří si chtějí zopakovat a prohloubit znalosti základní gramatiky, rozšířit slovní zásobu a zdokonalit se v běžné komunikaci v angličtině. Dle CEF úroveň A2/B1.

Přítomný čas prostý a průběhový (např. I work x I am working), minulý prostý čas (např. I worked), stupňování přídavných jmen (např. taller, the tallest), some, any, much, many.

Gramatika plnovýznamových sloves v přítomném, minulém a budoucím čase, tematická slovní zásoba - rodina, běžné denní činnosti, zájmy, cestování. Rozvoj komunikačních dovedností potřebných v každodenních situacích (představování, popis cesty, vyjádření souhlasu/nesouhlasu aj.) a upevňování základních jazykových struktur a rozšíření slovní zásoby zábavnou formou.

 Hry, videa, jednoduché texty k četbě a poslechu.