Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3183 EHLb1 - Nižší středně pokročilí 1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3183
Den a čas výuky: Út 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 17. 9. 2019 - 4. 2. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 2 500 Kč
Popis:

Kurz plynule navazuje na úroveň Nižší středně pokročilí - EHLa. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá přechodu úrovní A2/B1 .
Učebnice English File 3rd edition Pre-intermediate Multipack B, 7. - 9.lekce, (OUP)

Požadavky: Aktivní základní znalost přítomného, minulého a budoucího času. Pasivní základní znalost předpřítomného času. Schopnost komunikace v jednoduchých větách o základních tématech tématech (počasí, rodina, hoby, běžné denní činnosti, orientace ve městě, nakupování, zážitky z dovolené ap.).

Náplň kurzu: Způsobová slovesa muset/ nemuset/ smět/ nesmět/ možná/ měl by. Základy podmínkových souvětí, trpný rod. Seznámení s frázovými slovesy. Rozšířená slovní zásoba (předložky pro místo, výrazy pro množství, oblečení, slovesa). Funkční jazyk (nakupování, u lékaře, telefonování), psaní emailů.

Materiály: English File 3rd edition Pre-intermediate Multipack B, 7. - 9.lekce, (OUP)