Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3185 EHEa1 - falešní začátečníci 1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3185
Den a čas výuky: St 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 18. 9. 2019 - 5. 2. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 2 500 Kč
Popis:

Kurz je určen pro chronické/falešné začátečníky a navazuje na kurz pro úplné začátečníky EHS2. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2 Elementary.


Požadavky: Tvorba jednoduchých oznamovacích vět, otázek a záporů v přítomném čase. Základy přítomného průběhového času. Rozkazovací způsob. Předmětná zájmena. Sloveso Moci.Základní slovní zásoba ( jídlo, dům, povolání, oblečení, cestování aj). Základní společenské fráze (pozdravy, omluva).

Náplň kurzu: Základy minulého času, vazba there is/ there are. Přítomný průběhový čas pro vyjádření budoucnosti. Pravidelná a nepravidelná slovesa, běžné slovesné vazby, předložky místa a času, pojmenování běžných debbích činností, ubytování v hotelu aj..

Materiály:  English File 3rd edition Beginner Multipack B, 9. - 12.lekce, OUP