Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3186 EHUa 1 - Vyšší středně pokročilí 1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B2 - Vyšší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3186
Den a čas výuky: St 9:00 – 10:30 (2.0 VH)
Časové období: 18. 9. 2019 - 5. 2. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 650 Kč
Popis:

1.pololetí kurzu pro  vyšší středně pokročilé . Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B2 Upper Intermediate.

Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý čas prostý a průběhový, budoucí čas prostý a průběhový, předpřítomný čas prostý a průběhový, modální slovesa a jejich opisné tvary, časové věty, vazba sloves s infinitivem/gerundiem, podmínková souvětí, předminulý čas, časová souslednost, frázová slovesa.Náplň kurzuGramatika: přací věty, budoucí časy, modální slovesa, podmínkové věty.
Slovní zásoba: politika, životní styl a životní prostředí, zdraví aj
Důraz na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Důraz na procvičování společenských funkcí jazyka (prezentace názorů, argumentace aj.)

Materiály: English File 3rd Upper -intermediate Multipack A, lekce 1 - 3