Detail jazykového kurzu


Jazyk: francouzština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A1 - Starter (úplní začátečníci)
Číslo kurzu: 3189
Den a čas výuky: St 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 18. 9. 2019 - 5. 2. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 2 500 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro úplné začátečníky. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni A1 Začátečník. Učebnice Génération A1

 

Požadavky : žádné.

Náplňkurzu:

Gramatika časování pravidelných sloves, rody, jednotné a množné číslo, zápor, ukazovací a přivlastňovací zájmena, Témata, slovní zásoba představování, denní a roční doba, město, volný čas, cestování a dopravní prostředky, jídlo.