Detail jazykového kurzu


Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3192
Den a čas výuky: Čt 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 19. 9. 2019 - 30. 1. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 2 600 Kč
Popis:

Kurz plynule navazuje na úroveň Středně pokročilí EHIA. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1+ Intermediate. English File 3rd edition  Intermediate, Multipack  B, 7. - 9.lekce,  (OUP)

Aktivní znalost přítomného, minulého a budoucího času, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy tvorby předpřítomného.  Znalost modálních sloves can, may, must, should.  Schopnost se jednoduše domluvit se ve všech běžných situacích (nakupování. orientace ve městě, ubytování.

Náplň kurzu: Podmínková souvětí, trpný rod, gerundia a infinitivy, vztažné věty, frázová slovesa. Rozšířená slovní zásoba (vzdělání, bydlení, práce, kultura). Funkční jazyk (vyjadřování názorů, reakce na zprávy, omluvy aj.)