Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3198 DHE 1 - Falešní začátečníci 1

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A2 - Falešní začátečníci
Číslo kurzu: 3198
Den a čas výuky: Čt 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 19. 9. 2019 - 30. 1. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 2 600 Kč
Popis:

Kurz je určen pro chronické/falešné začátečníky a plynule navazuje na úroveň Starter - DHS. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni A2 Elementary. Učebnice: Schritte international 2

Požadavky:

Časování sloves v přítomném čase, slovosled v německé větě, zápor, 1. a 4.pád podstatných jmen, způsobová slovesa „können“, „wollen“

Náplň kurzu:

Užití a tvorba préterita, časové předložky, způsobová slovesa „müssen“, „dürfen“, „sollen“, přivlastňovací zájmena, stupňování příslovcí, skloňování osobních zájmen, zdvořilostní fráze „würde“, „könnte“.  Tématická slovní zásoba – práce a zaměstnání, cestování, zdraví, společenské fráze, oblečení, svátky.