Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3213 FHLb1 Středně pokročilí 1

Jazyk: francouzština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3213
Den a čas výuky:
Časové období: 17. 9. 2019 - 4. 2. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 650 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro středně pokročilé. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni B1/ B1+.

Požadavky: Schopnost zapojit se do hovoru v základních životních situacích (cestování, seznámení, dotaz), porozumět hlavním myšlenkám promluvy ve spisovné francouzštině, v textu pochopit popis událostí nebo pocitů. Schopnost vyprávět jednoduchý děj, aktuální událost nebo vysvětlit svůj názor.

Náplň kurzu: Gramatika vět a textu: nominální věty, passé simple, výtah ze základní informace textu a souhrn, komentář k textu.


Témata, slovní zásoba: Vzdělávání, osobní schopnosti, informační možnosti, historie, názor na zprávu.
Civilisation

Materiály: Écho B1 Volume 1, studentský a pracovní sešit
lekce 8 - 10