Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3215 DTLb 1- Nižší středně pokročilí 1

Jazyk: němčina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3215
Den a čas výuky: Út 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 17. 9. 2019 - 4. 2. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 2 500 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti úrovně Nižší středně pokročilí - B1 a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí.

Požadavky: Přítomný čas, minulý čas - préteritum slovesa "sein" a "haben", perfektum pravidelných i nepravidelných sloves. Pořadí slov ve větě hlavní a vedlejší.

Náplň kurzu: Aktivní procvičení látky z předcházejícího kurzu (některé typy vedlejších vět, trpný rod, předložky místa.) Tvoření préterita způsobových sloves, nepřímé otázky. Důraz je opět kladen na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Slovní zásoba: média, v hotelu, cestování, počasí...

Materiály: Panorama A2, 9.,10.lekce