Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3219 EK5P 5. třída, 11 - 12 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K5 - 5. třída
Číslo kurzu: 3219
Den a čas výuky: Po 14:35 – 15:35 (1.0 VH)
Časové období: 16. 9. 2019 - 3. 2. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 400 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ 4. třída.  Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.  Učebnice Tiger Time 4, lekce 1 - 5, Macmillan

Požadavky: Sloveso být, mít, ukazovací a přivlastňovací zájmena, přítomný čas prostý, přítomný čas průběhový (u všech časů pouze základy) množné číslo podstatných jmen, vazba there is/are, modální sloveso can. Pozdravy, měsíce, abeceda Základní slovní zásoba, schopnost reagovat na základní pokyny v angličtině.

Náplň: Přítomný čas prostý a průběhový, vazba would like to, počítače, zvířata, sport. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.