Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3220 EK4P 4. třída, 9 - 10 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K4 - 4. třída
Číslo kurzu: 3220
Den a čas výuky:
Časové období: 16. 9. 2019 - 3. 2. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 400 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ 3. třída Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.  Učebnice Tiger Time 3, lekce 1 -4,  Macmillan

Požadavky: Základní slovní zásoba (barvy, zvířata, jídlo, číslovky, oblečení), jednoduché věty se slovesy mít, být, přídavná jména, there is/are, představování, základy čtení a psaní.

Náplň: Hobby, zvířata, sport, čísla 20 - 100, jídlo. Přítomný prostá čas, slovesa mít rád a moci. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.