Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3221 EK8P 8. třída, 13-14 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K8 - 8. třída
Číslo kurzu: 3221
Den a čas výuky: Po 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 16. 9. 2019 - 3. 2. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 400 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ 7. tř. Učebnice Your Space 3 SB, WB, l. 1 - 3, CUP

Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa.

Náplň: Minulý čas prostý, minulý čas průběhový. Budoucí čas will x going to. Doprava, prázdniny, příroda. Vyprávění příběhů, různé společenské funkce jazyka. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.