Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3222 EK7P 7. třída, 12 - 13 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K7 - 7. třída
Číslo kurzu: 3222
Den a čas výuky: St 14:35 – 15:35 (1.0 VH)
Časové období: 18. 9. 2019 - 5. 2. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 550 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro 7.třídu Učebnice Your Space 2 SB, l. 1 -4, CUP   

Požadavky: Vazba there is/ Are, zájmena who, when, where, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas, much x many, can x can´t. Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Porozumění pokynům učitele

Náplň: Minulý čas slovesa být, minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves - oznamovací způsob. Předložky času. Školní předměty, vzhled, doprava, volnočasové aktivity. Vyprávění v minulosti, budoucí plány, vyjádření souhlasu a nesouhlasu.  Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.