Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3223 EK9P 9. třída, 14 - 15 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K9 - 9. třída
Číslo kurzu: 3223
Den a čas výuky: St 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 18. 9. 2019 - 5. 2. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 550 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ pro 8.tř.

Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa

Náplň kurzu: Minulý čas prostý, minulý čas průběhový. Budoucí čas will x going to. Základy předpřítomného času.
Doprava, prázdniny, příroda, technologie. Vyprávění příběhů, různé společenské funkce jazyka.
Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.

Materiály: Your Space 3 SB + WB, l. 5 - 6, CUP