Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3225 EK6P 6. třída, 11 - 12 let, 1. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K6 - 6. třída
Číslo kurzu: 3225
Den a čas výuky: St 14:40 – 15:40 (1.0 VH)
Časové období: 18. 9. 2019 - 5. 2. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 550 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu navazujícího na kurz AJ - 5. třída  Učebnice Učebnice Your Space 1 SB, l. 1 - 4, CUP

Požadavky: Sloveso být, mít, vazba there is/are. Číslovky 1 - 100, dny v týdnu, barvy, rodina. Porozumění běžným pokynům učitele.

Náplň: Přítomný čas, tvorba otázek a záporů, množné číslo podstatných jmen, přivlastňovací zájmena. Dny v týdnu, měsíce, národnosti, dům a nábytek, povaha a vzhled. Představování, zdravení, základní údaje o sobě. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.