Detail jazykového kurzu


Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A1 - Starter (úplní začátečníci)
Číslo kurzu: 3226
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 16. 9. 2019 - 3. 2. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 2 500 Kč
Popis:

1. pololetí kurzu pro úplné začátečníky. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni A1 Začátečník.

 

Požadavky: žádné

Náplň: Člen určitý a neurčitý, rod a číslo podstatných a přídavných jmen, časování pravidelných sloves v přítomném čase, 3 formy slovesa být – ser, estar, hay, základní předložkové vazby.  Komunikace: zdravení a představování, poskytnout  a zeptat se na základní osobní údaje, pojmenovat věci ve třídě

Učebnice: Aventura 1