Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3229 ETLa 1 - Nižší středně pokročilí 1

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3229
Den a čas výuky: St 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 18. 9. 2019 - 5. 2. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 650 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti úrovně Nižší středně pokročilí - A2/B1 a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí. Výuka probíhá 1× týdně  pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Lower-Intermediate. Učebnice Empower Pre-int A, lekce 1-3, CUP.

Probíraná látka: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Běžná slovní zásoba.Aktivní procvičení látky z předcházejícího kurzu  (přítomný, minulý, budoucí čas (will × going to), Základy předpřítomného času. Tématické oblasti. cestování, peníze, nakupování, vazby se slovesy make, do, give. Důraz na mluvený projev a aktivní zapojování probíraných gramatických jevů v komunikaci. Důraz na procvičování společenských funkcí jazyka (omluva, vyjádření souhlasu/nesouhlasu, pozvání, rady , domlouvání schůzek aj.), rozvoj slovní zásoby. Učebnice Empower Pre-int A, lekce 1-3, CUP