Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3273 SHLa 2 - Nižší středně pokročilí 2

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3273
Den a čas výuky: Po 18:45 – 20:15 (2.0 VH)
Časové období: 27. 1. 2020 - 29. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 150 Kč
Popis:

Kurz je určen pro mírně pokročilé a navazuje na 1. pololetí SHLa.  Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá přechodu úrovni A2/B1.
Požadavky: Přítomný čas pravidelných a nepravidelných sloves včetně zvratných sloves, 3 typy slovesa být a jejich používání, číslovky 1-100, základní předložky a předložkové vazby, tázací zájmena, přivlastňovací zájmena, srovnávání, vazba ir a+infinitiv (blízká budoucnost), rozkazovací způsob kladný a záporný pro 2.osobu j.č., minulý čas jednoduchý – Pretérito Indefinido.  Komunikace: rodina, popis osob, zájmy, záliby, volný čas, popsat svůj běžný den, cestu, dům, město, nákup potravin, objednání v restauraci, množství a cena potravin, druhy obchodů, vyprávět o svých zážitcích a cestách v minulém čase.  
Náplň kurzu: Slovesné vazby s infinitivem, používání minulých časů – Imperfecto, Pretérito Indefinido.   Komunikace: vyprávění o dětství a jiných obdobích života, popis osob, věcí a míst v minulosti, porovnat minulý a současný život, vyprávět příhody a zážitky z minulosti, biografie slavných osobností.   
Materiály: Aventura 2, lekce 4 - 5