Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3278 EK4J 4. třída, 9 - 10 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K4 - 4. třída
Číslo kurzu: 3278
Den a čas výuky: Po 13:25 – 14:25 (1.0 VH)
Časové období: 20. 1. 2020 - 30. 6. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 900 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro 4.třídu. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.  
Požadavky: Základní slovní zásoba (barvy, zvířata, jídlo, číslovky, oblečení), jednoduché věty se slovesy mít, být, moci, mít rád,  přídavná jména, there is/are, základy přítomného času, základy čtení a psaní.
Náplň kurzu: Běžné denní činnosti, hodiny, hry a sport. Přítomný čas prostý, tvorba otázek a záporů. Základy přítomného průběhového času. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.
Materiály: Učebnice Tiger Time 4, lekce 4 - 7,  Macmillan