Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3283 EK5J 5. třída, 11 - 12 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K5 - 5. třída
Číslo kurzu: 3283
Den a čas výuky: Po 14:35 – 15:35 (1.0 VH)
Časové období: 10. 2. 2020 - 29. 6. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 1 000 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro 5.třídu. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora.
Požadavky: Sloveso být, mít, ukazovací a přivlastňovací zájmena, množné číslo podstatných jmen, vazba there is/are, sloveso moci. Základy přítomného času. Základní slovní zásoba, schopnost reagovat na základní pokyny v angličtině.
Náplň kurzu: Přítomný čas prostý a průběhový, sloveso být v minulosti. Povolání, prázdniny, ovoce a zelenina, oblečení. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.
Materiály: Učebnice Tiger Time 4, l. 4 - 7, Macmillan