Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3284 EK8J 8. třída, 13-14 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K8 - 8. třída
Číslo kurzu: 3284
Den a čas výuky: Po 15:45 – 16:45 (1.0 VH)
Časové období: 10. 2. 2020 - 29. 6. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: Kurz obsazen
Počet registrovaných zájemců v tuto chvíli překračuje kapacitu kurzu.
Můžete se přihlásit jako náhradník.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 1 000 Kč
Popis:

2.pololetí kuru pro 8.třídu Učebnice Your Space 3 SB, WB, l. 3 - 5, CUP
Požadavky: Přítomný a minulý čas, going to - plán, stupňování přídavných jmen, can x can´t, much x many, would like to, běžná slovní zásoba. Nepravidelná slovesa. Minulý průběhový čas - základy.
Náplň kurzu: Základy předpřítomného času. 1.podmínkové souvětí. Povolání, hudba, počítače, počasí. Různé společenské funkce jazyka. Poslechy, písničky a hry na interaktivní tabuli.
Materiály: Učebnice Your Space 3 SB, WB, l. 3 - 5, CUP