Detail jazykového kurzu


Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: A1 - Starter (úplní začátečníci)
Číslo kurzu: 3285
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 10. 2. 2020 - 29. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro úplné začátečníky. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni A1 Začátečník.
Požadavky: Přítomný čas. Zdravení a představovaní.
Náplň kurzu: Přítomný čas zvratných a některých  nepravidelných sloves, vykání, stupňování přídavných jmen, základní předložkové vazby a spojky, tázací zájmena, číslovky 1-100.  Komunikace: prázdninové a volnočasové aktivity, porovnání míst a věcí,  povolání a místa výkonu povolání, rodina – příbuzenské vztahy, vzhled, povahové vlastnosti.  
Materiály: Aventura Nueva 1, lekce 4 - 5