Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3287 SHIa 2- Středně pokročilí 2

Jazyk: španělština
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3287
Den a čas výuky: Po 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 10. 2. 2020 - 29. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu pro středně pokročilé, který navazuje na kurz SHIa1. Výuka probíhá 1 x týdně pod vedením českého lektora. Dle Evropského referenčního rámce (ERR) odpovídá úrovni B1.
Požadavky: Používání minulých časů – Pretérito Indefinido, Imperfecto, rozkazovací způsob kladný a záporný, gerundium, vazba ir a+infinitiv, předmět přímý a nepřímý.   
Náplň kurzu: Použití minulého času Pretérito Perfecto a Pretérito Pluscuamperfecto,  použítí subjunktivu pro popření, zamítnutí informace, vyjádření pocitů, hodnocení skutečnosti.   Komunikace: hovořit o sportovních úspěších a zkušenostech v nedávné minulosti,popsat problémy v domácnosti, hovořit o podmínkách bydlení, zhodnotit známou skutečnost a vyjádřit svůj názor na ni.