Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3289 EK7J 7. třída, 12 - 13 let, 2. pololetí

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Řádný
Úroveň jazyka: K7 - 7. třída
Číslo kurzu: 3289
Den a čas výuky: St 14:35 – 15:35 (1.0 VH)
Časové období: 12. 2. 2020 - 24. 6. 2020
Celkem hodin: 18 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 3 100 Kč
Aktuální cena: 1 050 Kč
Popis:

2. pololetí kurzu EKR7
Požadavky: Vazba there is/ Are, zájmena who, when, where, přítomný prostý čas, přítomný průběhový čas, much x many, can x can´t. Základy minulého času v oznamovacím způsobu. Denní činnosti, volnočasové aktivity, oblečení, jídlo a pití, počasí. Popis cesty. Porozumění pokynům učitele.
Náplň kurzu: Minulý čas v otázkách a záporech, stupňování přídavných jmen. Slovesa muset, nemuset, měl by, rád by. Pocity, příroda, zvířata, nakupování, TV a počítače. Internet. Reálie Velké Británie. Vyprávění příběhů, plány do budoucna. Poslechy, písničky a hry s využitím interaktivní tabule. Párová a skupinová práce.  
Materiály: Učebnice Your Space 2 SB, l. 5 -8, CUP