Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3292 ETLb2 - Nižší středně pokročilí 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1 - Nižší středně pokročilí
Číslo kurzu: 3292
Den a čas výuky: Út 10:45 – 12:15 (2.0 VH)
Časové období: 11. 2. 2020 - 30. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

Kurz procvičuje a doplňuje znalosti úrovně Nižší středně pokročilí - A2/B1 a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Středně pokročilí. Výuka probíhá 1× týdně  pod vedením českého lektora. Dle CEF odpovídá úrovni B1 Lower-Intermediate.
Požadavky: Přítomný čas prostý a průběhový, minulý a budoucí čas, stupňování přídavných jmen, some, any, much, many, základy předpřítomného času. Modální slovesa can, must, have to, should. Základy trpného rodu. Běžná slovní zásoba.
Náplň kurzu: Opakování a upevňování látky z předchozího pololetí. 2.podmínkové souvětí, výrazy pro množství, nepřímá řeč.  Tématické okruhy: zvířata, povahové rysy, reklamace zboží v obchodě. Frázová slovesa, základní pravidla slovotvorby. Společenské funkce jazyka: vyjádření souhlasu a nesouhlasu, udávání směru.  
Materiály: Učebnice  Empower Pre-i B, l. 10 - 12, CUP