Detail jazykového kurzu

Country Flag
Detail jazykového kurzu č. 3295 ETIb2 - Středně pokročilí 2

Jazyk: angličtina
Typ kurzu: Procvičovací
Úroveň jazyka: B1+ - Středně pokročilí
Číslo kurzu: 3295
Den a čas výuky: Út 17:00 – 18:30 (2.0 VH)
Časové období: 11. 2. 2020 - 30. 6. 2020
Celkem hodin: 36 hodin
Max. kapacita: 8 studentů
Obsazenost: volno V kurzu jsou volná místa, srdečně zveme k zápisu.
Původní cena: 4 100 Kč
Aktuální cena: 1 250 Kč
Popis:

Kurz navazuje na úroveň Středně pokročilí a je určen studentům, kteří si chtějí dosavadní znalosti upevňovat, nikoli rozšiřovat či jejichž znalosti ještě nedosáhly úrovně Vyšší středně pokročilí. Výuka probíhá 1× týdně pod vedením českého lektora. Tento kurz je vhodné kombinovat s konverzačním kurzem na stejné úrovni (ECI). Dle CEF odpovídá úrovni B1+ Intermediate   
Požadavky: Studenti rozumí hlavním bodům jasné spisovné řeči o známých záležitostech, s nimiž se setkávají v práci, ve škole, ve volném čase atd. Umí si poradit s většinou situací, které se mohou vyskytnout při cestování. Umí popsat zážitky a události a stručně vysvětlit a zdůvodnit svoje názory a plány.
Náplň kurzu: Stupňování, podmínka reálná a nereálná, vazba used to. Pracovní prostředí, povaha, vzhled, frázová slovesa. Důraz kladen na zdokonalení komunikačních dovedností, zlepšení výslovnosti, rozšíření slovní zásoby (synonyma, frázová slovesa, hádání významu z kontextu, kolokace) a společenských frází (projevení zájmu, poskytnutí rady, vyjádření souhlasu a nesouhlasu aj.)
Materiály: učebnice Empower B1+, l. 8 - 10, OUP